Psychologisch onderzoek

Een Competentie Profiel Analyse (CPA) is eigenlijk een psychologisch onderzoek dat op competentieniveau wordt uitgevoerd.

Een dergelijk onderzoek wordt veelal ingezet bij de selectie van nieuwe brandwachten. Hierbij gaat het met name om het inschatten van het te verwachten werkgedrag, samenwerkingsbereidheid, houding, stressbestendigheid en persoonlijke opstelling van de persoon, alsmede het in kaart brengen van zijn communicatieve vaardigheden, leerbereidheid en analytische vaardigheden.

Een CPA is bruikbaar in een aantal situaties:

  • vaststellen van intellectuele capaciteiten (werk- en denkniveau)
  • vaststellen van motivatie en persoonlijkheid op competentieniveau
  • bepalen van ontwikkelingspotentieel o.b.v. persoonlijkheidsstructuur

B20 hanteert betrouwbare persoonlijkheidsvragenlijsten en capaciteitentesten die allen voldoende tot goed zijn beoordeeld door de COTAN-ginds. Een duidelijk leesbaar en bruikbaar rapport is het uiteindelijke resultaat. Voor de brandweerorganisatie vindt niveaubepaling plaats op de wijze zoals door het IFV is vastgesteld.

Als u een anoniem voorbeeldverslag wenst neemt u dan gerust contact op.

Specialisitische Assessment

Wij hebben ons in de loop der jaren volledig gespecialiseerd in assessment, training en coaching binnen de sector Veiligheid en de gebieden Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

Meer over B20