Training

B20 is specialist in het versterken van organisaties binnen de wereld van de hulpverlening. Organisaties die zich kenmerken door een hoge mate van betrokkenheid en professionaliteit, maar die er niet altijd goed in slagen deze kernkwaliteiten ten volle te benutten doordat er onvoldoende smeerolie in de organisatie zit.