Voor kandidaten

Bent u uitgenodigd voor een assessment en komt u binnenkort naar B20?

Op deze pagina vindt u meer informatie over wat u kunt verwachten en de voorbereidingen die u daarvoor kunt treffen.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Voorafgaand aan het assessment wordt u gevraagd om een of meerdere online persoonlijkheidsvragenlijsten te maken. In de uitnodiging die u van ons krijgt vindt u hiervoor een persoonlijke link. Een persoonlijkheidsvragenlijst brengt uw persoonlijkheid in beeld. Persoonlijkheid is geen kwestie van goed of fout. Bij het invullen hiervan is het van belang dat u de antwoorden geeft zoals u bent en niet zoals u wenst te zijn. Er geldt geen tijdsdruk.

Tijdens de onderzoeksdag bij B20 zult u wellicht gevraagd worden aanvullende persoonlijkheidsvragenlijsten in te vullen.

Al met al geven de resultaten op deze vragenlijst ons een beeld over uw karakterstructuur, drijfveren, voorkeursrollen en copingstijlen.

Capaciteitentest

Een capaciteitentest meet uw algemene werk- en denkvermogen op verschillende aspecten. Onderdelen in deze test zijn meestal: numeriek, verbaal, abstract en ruimtelijk inzicht. Afhankelijk van de doelstelling van het assessment zet B20 een passende capaciteitentest in.

De bedoeling is dat u zoveel mogelijk goede antwoorden binnen de gestelde tijd geeft. 

Diepte-interview

In dit gesprek zal de psycholoog u vragen stellen over uw ervaring, achtergrond en motivatie. Aan het eind van het assessment zal de psycholoog u meteen terugkoppeling geven over de resultaten.

Praktijksimulatie(s)

Door middel van een of meerdere praktijksimulaties (rollenspel) worden uw vaardigheden geobserveerd en beoordeeld. Afhankelijk van de doelstelling van het assessment worden simulaties ingezet. U kunt zich hier niet op voorbereiden.

Vragen? Neem contact op

Heeft u nog vragen over het assessment of de training? Wij beantwoorden deze graag!

Contact