Waarneming/coaching tijdens realistische oefeningen

B20 heeft veel ervaring met het waarnemen/coachen tijdens realistische oefeningen. Te denken valt aan oefeningen voor de brandweer: oefendagen/weken voor Bevelvoerders, Officieren van Dienst of Hoofdofficieren van Dienst. Maar ook hebben we veel ervaring met het waarnemen/coachen van multidisciplinaire teams, zoals CoPI, ROT en BT.