B20 voor kandidaten

Uitnodiging ontvangen?

Bent u uitgenodigd om binnenkort bij B20 in Arnhem te komen voor een assessment? Hier treft u enige informatie over wat u kunt verwachten tijdens een bezoek aan B20.

Doel

Een assessment heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw sterke en uw minder sterke of te ontwikkelen gedrags- of persoonlijkheidsaspecten. Het kan informatie geven over:

  • geschiktheid voor een bepaalde functie
  • ontwikkelingsbehoeften in de huidige functie
  • ​mogelijkheden in loopbaanontwikkeling

Tijdens een onderzoeksdag doorloopt u een persoonlijkheidsonderzoek, een capaciteitentest aangevuld met één of meerdere simulaties en een interview. U wordt geobserveerd en beoordeeld door een assessmentadviseur. Het uiteindelijke resultaat is een schriftelijke rapportage.

Competenties

Van te voren heeft B20 met de betreffende organisatie de beoordelingscompetenties vastgesteld. Onder competenties verstaan we een specifieke mix van vaardigheid, houding en kennis, die op een betrouwbare wijze kan worden beoordeeld.

Wat kunt u zelf doen?

  • zorg dat u uitgerust en zo fris mogelijk deelneemt aan het onderzoek
  • wees uzelf, alleen op die manier zal er een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van u ontstaan.

Beroepsregels

B20 verplicht zich tot geheimhouding van de onderzoeksgegevens ten opzichte van anderen. Dit houdt in dat wij de resultaten uit het onderzoek allereerst aan u alleen openbaar maken. U kunt ons vervolgens toestemming geven om het rapport door te sturen aan derden. B20 werkt volgens de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen bij B20 zijn gebonden om te werken volgens de beroepscode van het NIP. Klachten over de beroepsuitoefening van leden van het NIP kunnen in behandeling genomen worden door het College van Toezicht.

Vragen? Neem contact op

Heeft u nog vragen over het assessment of de training? Wij beantwoorden deze graag!

Contact