Capaciteitentest

Capaciteitentests worden ingezet om het werk- en denkniveau van een persoon te kunnen bepalen.
Algemene intelligentie is het vermogen om alledaagse complexiteit te kunnen hanteren. Het is enerzijds het vermogen om redelijk complexe materie snel te kunnen leren beheersen en anderzijds het vermogen om denkfouten te kunnen vermijden. In de kern komt algemene intelligentie neer op het vermogen om efficiënt en effectief informatie te kunnen verwerken. 

Cognitieve intelligentie kan worden verdeeld over een aantal verschillende aspecten of gebieden. Deze aspecten worden gemeten met behulp van verschillende deeltesten, waarbij van kandidaten gevraagd wordt een aantal opgaven binnen een vastgesteld tijdsbestek te maken. 

Wanneer men richting het IFV wil aantonen over een Mbo of Hbo werk- en denkniveau te beschikken kan B20 het persoonlijke werk- en denkniveau vaststellen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de door het IFV vastgestelde deeltesten. Indien het gewenste niveau behaald wordt geeft B20 vervolgens een door een psycholoog NIP getekende verklaring af.

Specialisitische Assessment

Wij hebben ons in de loop der jaren volledig gespecialiseerd in assessment, training en coaching binnen de sector Veiligheid en de gebieden Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

Meer over B20