B20 Assessment Center

Competenties

Een assessment bij B20 vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde competenties.
Onder competenties verstaan we een specifieke mix van vaardigheid, houding en kennis. In enkele gevallen zijn deze al landelijk vastgesteld, in andere gevallen worden deze vooraf met de betrokken opdrachtgever bepaald.
Minstens zo interessant is de vraag of de betreffende persoon ook gedrag vertoont dat in lijn ligt met natuurlijke of oorspronkelijke vaardigheden en ambities. B20 brengt daarom niet alleen werkgerelateerde competenties van mensen in beeld, maar besteedt ook aandacht aan ieders persoonlijke talenten en drijfveren en daarmee de authenticiteit van mensen. Uiteindelijk bepaalt dit ons inziens voor een groot deel het overwicht dat iemand kan uitstralen op een groep mensen.

Definitie

B20 hanteert de volgende definitie:
‘De Assessment – Centermethode is een procedure waarbij op systematische wijze en met gebruikmaking van psychologische tests, capaciteitentests, gedragssimulaties en diepte-interviews wordt getracht die kwaliteiten vast te stellen die essentieel zijn voor een goede functieuitoefening van een (toekomstige) medewerker.’

Onderdelen

Een Assessment bij B20 bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  • gedegen persoonlijkheidsanalyse
  • ​een capaciteitenonderzoek
  • een of meerdere simulaties
  • interviews met de betrokken psycholoog

Per functieniveau wordt steeds de meest effectieve opbouw van het assessmentprogramma bepaald. Het observeren en analyseren geschiedt uitsluitend door onafhankelijke, professionele adviseurs en er wordt gebruik gemaakt van ervaren acteurs. Op basis van dit onderzoek verzorgen wij een uitgebreide en genuanceerde rapportage met concrete en bruikbare tips voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

B20 verbindt zich aan de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) wat betreft de kwaliteitseisen en beroepscode.

Specifieke oefenruimtes

Ten behoeve van een assessment voor specifieke, repressieve functies binnen de verschillende hulpverleningsdiensten heeft B20 exclusieve oefeningen ontwikkeld die het mogelijk maken om het dynamische optreden onder tijdsdruk na te bootsen. Deze simulaties vinden plaats op het bedrijventerrein Arnhems Buiten waar B20 is gevestigd.
Hier zijn speciale simulatieruimtes ontwikkeld waarin (toekomstige) crisismanagers tegenspel kunnen ontvangen vanuit verschillende kanten (via acteurs, beeld, telefoon, fax en/of portofoon).Speciaal voor het assessment voor (aankomend) bevelvoerders maakt B20 gebruik van een bunker en een vast team van drie assessment-acteurs. Met behulp van deze ingrediënten en een speciaal scenario krijgen deelnemers de gelegenheid om onder druk in een operationele setting hun (warme) leidinggevende capaciteiten te verkennen en te tonen. Het meer dagdagelijkse werk van een bevelvoerder kan worden gemeten middels diverse simulaties die plaatsvinden op kantoor.

Voorbeeldverslag

Een geanonimiseerd voorbeeldverslag kan uiteraard opgevraagd worden.
 

Specialisitische Assessment

Wij hebben ons in de loop der jaren volledig gespecialiseerd in assessment, training en coaching binnen de sector Veiligheid en de gebieden Rampenbestrijding en Crisisbeheersing.

Meer over B20